Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

pommy
15:15
0680 1ab9 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaherbatkowa herbatkowa

December 06 2017

pommy
13:59
pommy
13:57
Reposted frombluuu bluuu viaaurinko aurinko
pommy
13:48
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:46
5299 4ba9
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:43
3993 7c79
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:42
pommy
13:35
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viavstane vstane
pommy
13:26
pommy
13:25
pommy
13:24
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix vialonelypassenger lonelypassenger
pommy
13:09
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viakomplikacja komplikacja
pommy
13:08
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
pommy
13:07
pommy
13:07
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:06
8163 c0ca 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

September 08 2017

10:22
10:20
10:20
pommy
10:20
6643 bbb5
Reposted frommyrla myrla viasleepingsickness sleepingsickness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl