Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

pommy
13:43
3993 7c79
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:42
pommy
13:35
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viavstane vstane
pommy
13:26
pommy
13:25
pommy
13:24
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix vialonelypassenger lonelypassenger
pommy
13:09
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viakomplikacja komplikacja
pommy
13:08
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
pommy
13:07
pommy
13:07
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
13:06
8163 c0ca 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

September 08 2017

10:22
10:20
10:20
pommy
10:20
6643 bbb5
Reposted frommyrla myrla viasleepingsickness sleepingsickness

July 04 2017

09:39
4814 1fae 500
pommy
09:39
free-parking:

Beetroot’s Romeo and Juliet Poster

Every “Romeo" and “Juliet" in the entirety of Shakespeare’s play brought together with 55,440 red lines. 

matilda wormwood-honey
Reposted fromlordminx lordminx viaclementiines clementiines
pommy
09:37
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadiedrunk diedrunk
pommy
09:37
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadiedrunk diedrunk
pommy
09:34
1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl