Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

pommy
17:27
5887 bdfa 500
Reposted fromnonecares nonecares viadiedrunk diedrunk
17:27
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viadiedrunk diedrunk
pommy
17:26
7211 4a48 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadiedrunk diedrunk
pommy
17:23
3256 6f0f 500
pommy
17:17
Reposted fromshakeme shakeme viasurpriseme surpriseme
pommy
17:16
3993 9613 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
pommy
17:15
1366 0a8a
pommy
17:14

December 27 2017

15:42
9875 8be2

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Reposted fromSuzi Suzi viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
15:39
8625 7d23 500
Reposted frommeem meem viawszystkodupa wszystkodupa
pommy
15:30
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viasatyra satyra
pommy
15:29
7942 ea7f
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viasatyra satyra
pommy
15:27
Za chwile minie kolejny rok, a ja nadal nie wiem co zrobić z życiem.
Reposted fromhaveadrian haveadrian viawonderwall wonderwall
pommy
15:26
2873 cf94
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
pommy
15:17
3696 2dcc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
15:15
9776 3261
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaherbatkowa herbatkowa
pommy
15:15
0680 1ab9 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaherbatkowa herbatkowa

December 06 2017

pommy
13:59
pommy
13:57
Reposted frombluuu bluuu viaaurinko aurinko
pommy
13:48
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl