Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

pommy
09:15
6295 6a7e
pommy
09:13
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viaesperer esperer

February 28 2017

pommy
07:50
Reposted fromshakeme shakeme viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
pommy
07:21
Nie przekonasz kobiety, że jest ładna. Jeśli ktoś kiedyś, w czasach dojrzewania powiedział jej, że posiada jakąś wadę, czy też jest brzydka, ona wierzy w to do dzisiejszego dnia.
Może się oszukiwać, wmawiać sobie, że to nie ważne, akceptować tę wadę. Nawet uważać, że zamieniła ją w zaletę, ta część jej jest piękna. Wyrosnąć z brzydkiego kaczątka na oszałamiającego łabędzia.To czasem w jej głowie, gdy siedzi sama w swoim pokoju, pojawiają się myśli, wracają słowa wypowiedziane przez tę osobę wiele lat temu. Tak po prostu jest. To nigdy nie wyjdzie z jej głowy. Także zważajcie na swe słowa, bo mogą nigdy nie zostać zapomniane.
— (...) D. Pamiętaj, że jesteś Piękna!
Reposted fromMonasi Monasi viasleepingsickness sleepingsickness

February 21 2017

pommy
07:48
pommy
07:39
Reposted fromlululemony lululemony viasurpriseme surpriseme
pommy
07:39
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style viasurpriseme surpriseme
pommy
07:34
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamieszu mieszu
pommy
07:34
8524 55a6 500
Reposted fromkerosine kerosine viamieszu mieszu
pommy
07:34
2411 ba7b
Reposted frombabyface babyface viamieszu mieszu
07:31
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viadiedrunk diedrunk
pommy
07:27
Reposted fromjasminum jasminum viadiedrunk diedrunk
pommy
07:26
0765 0030
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
pommy
07:25
pommy
07:25
07:22
pommy
07:22
8151 1b03 500
Reposted fromfoods foods viasleepingsickness sleepingsickness

February 14 2017

08:18
5597 bbe5 500
pommy
08:17
6942 b616 500
pommy
08:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl